rreth nesh
historiku kantinËs
zanafilla
vlerËsime
produktet
 
  konjak
  raki
  fërnet
  ponÁ
album
markat & patentat
të rejat e fundit
kontaktet
... kliko në foto për me shumë informacion
Mostra Raki Rrushi "Moskat", prodhim i vitit 1999 , në bazë të analizave fiziko-kimike dhe organo shqisore, rezulton si më poshtë:

TREGUESIT ORGANO SHQISORË :

Pamja : Lëng i kthjellët pa turbullirë e lëndë të huaja
Ngjyra : Pa ngjyrë
Aroma : Me aromë të lehtë moskati. Pa erë të huaj.
Shija : Karakteristike e pijes. Pa shije të huaj.

TREGUESIT FIZIKO KIMIKË:

1
Alkoli etilik i shprehur
% në vëllim në 20 gradë C
46.01
2
Aciditeti, i shprehur si acid acetik,
mg/ 100 cc aa 
37.24
3
Esteret, i shprehur si etil acetat
mg/ 100 cc aa 
104.28
4
Aldehidet, i shprehur as acetaldehid
mg/ 100 cc aa 
6.95
5
Alkoli Metilik
mg/ 100 cc aa 
134
6
Alkolet e larta
mg/ 100 cc aa 
63
 

PËRFUNDIME : (referuar mostrës dhe rezultateve të analizave)

Mostra është brënda normave të standartit shqiptar (STASH 1479-87)
Produkti është i vlefshëm për konsum njerëzor.


 
Terms and Conditions  /  Privacy Statement  / Linke te tjere  / Ndihma  / Harta
Deizajni: Vatra / Programimi: ShqiperiaCom / © 2005 ADOL Shpk
eXTReMe Tracker